Een opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) is een verzekering waarmee u u uw huis en alles wat vastgenageld zit aan uw huis kunt verzekeren. Veelvoorkomende zaken waartegen de opstalverzekering uw huis kan verzekeren zijn inbraak, stormschade en brandschade. Een groot risico waaraan een huis blootstaat is brandschade. Daarom eisen de meeste geldverstrekkers bij het afsluiten van een hypotheek dat u een opstalverzekering heeft voor uw woning. Immers, de woning geldt als onderpand voor uw hypotheek. Een opstalverzekering verzekerd uw woning en andere onroerende zaken die op uw grond staan. Dus ook uw garage of schuur wordt meeverzekerd. De hoogte van de premie van de opstalverzekering is voor een groot deel gebaseerd op de herbouwwaarde van de woning. De pemie bedraagt meestal tussen de 0,65 tot 1,10 promille van de verzekerde som. Een groot risico bij opstalverzekeringen is onderverzekering. Er is sprake van onderverzekering indien de herbouwwaarde die in de polis is opgenomen lager is dan de daadwerkelijke waarde. In dat geval krijgt u niet het volledige bedrag van eventuele schade uitgekeerd. Dus indien de herbouwwaarde die is opgenomen in de polis 75% is van de daadwerkelijke waarde, krijgt u slechts 75% van de schade uitgekeerd. Bij opstalverzekeringen kunt u kiezen uit verschillende dekkingen, vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen een standaard dekking, een uitgebreide dekking en een allrisk dekking. Een allrisk opstalverzekering biedt de meest uitgebreide dekking.

Een opstalverzekering is er om opstal te verzekeren. Het is vaak echter onduidelijk welke zaken er precies onder de term opstal vallen. Onder opstal worden alle vaste onderdelen van uw huis gerekend, ofwel alles waarvoor breek- en sloopwerk nodig is om het te verwijderen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan deuren, ramen, de keuken en de badkamer. Naast de woning zelf zijn meestal ook bijgebouwen verzekerd bij een opstalverzekering. Dus ook een garage, schuur of tuinhuisje is dan meeverzekerd. Bij veel verzekeraars zijn ook de schuttingen en de tuin meeverzekerd. De zaken die verzekerd zijn, verschillen per verzekeraar en per soort opstalverzekering. Over het algemeen geldt dat hoe meer zaken met uw opstalverzekering verzekerd zijn, des te hoger de premie is. De dekking verschilt per opstalverzekering. Over het algemeen verzekert een opstalverzekering uw opstal tegen zaken als brandschade, stormschade en inbraak e.d. Bij veel verzekeraars is het ook mogelijk om een uitgebreide dekking te nemen, met bijvoorbeeld een allrisk opstalverzekering. De dekking en de hoogte van de premie verschilt per verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om de verschillende opstalverzekeringen te vergelijken.

Er zijn verschillende soorten opstalverzekeringen. Een gewone opstalverzekering dekt uw woning tegen brandschade, bliksemschade en schade ten gevolge van een ontploffing. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een uitgebreide dekking. Opstalverzekeringen met een uitgebreide dekking biedt naast de dekking van een gewone opstalverzekering ook dekking bij zaken als waterschade, diefstal en stormschade. De meest uitgebreide soort opstalverzekering is de allrisk opstalverzekering. Met een all-risk opstalverzekering heeft u de meest uitgebreide dekking. Een allrisk opstalverzekering biedt namelijk dekking voor een groot aantal soorten schades. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan schade door overstromingen, aardbevingen en schade aan de fundering van uw woning. De schade die wordt gedekt verschilt erg tussen de verzekeraars. Wij raden u dan ook aan om goed te kijken naar de geboden dekking alvorens u een verzekering afsluit. Ook de hoogte van de premie verschilt erg tussen de verschillende verzekeraars. Het vergelijken van de verschillende opstalverzekeringen kan dan vaak ook een aanzienlijke besparing opleveren.

De hoogte van de premie die u moet betalen voor een opstalverzekering hangt van een aantal factoren af. Een belangrijke factor is de herbouwwaarde van uw woning. De herbouwwaarde wordt meestal berekend aan de hand van de woning, de bouwaard en de gebruikte materialen. De herbouwwaarde heeft verder dus niets te maken met de vrije verkoopwaarde van uw woning. Daarnaast is ook de door u gekozen soort opstalverzekering van invloed op de hoogte van de premie. Indien u kiest voor een gewone opstalverzekering, zal de premie natuurlijk lager zijn dan wanneer u kiest voor een uitgebreide opstalverzekering. Er zijn vaak manieren om de hoogte van de premie omlaag te brengen. Zo is het bij veel verzekeraars mogelijk om een korting te krijgen op uw premie als u bijvoorbeeld een BORG goedgekeurde inbraakbeveiliging heeft. De hoogte van de premie die u moet betalen is bij veel verzekeraars ook afhankelijk van de regio waar u woont. Wanneer u in een risicoregio woont (bijvoorbeeld de randstad) wordt er door de verzekeraar extra premie berekend. Een andere factor die van invloed is op de hoogte van de premie is het eigen risico. Indien u kiest voor een hoger eigen risico, zal de premie lager zijn. Er zijn grote verschillen tussen de premies die verzekeraars in rekening brengen. Wij raden u dan ook aan om de opstalverzekeringen van verschillende verzekeraars te vergelijken.

Bij opstalverzekeringen is vaak sprake van onderverzekering of oververzekering. Er is sprake van onderverzekering wanneer de werkelijke herbouwwaarde van uw woning hoger is dan de verzekerde herbouwwaarde bij uw opstalverzekering. Het bepalen van de juiste herbouwwaarde is erg belangrijk. Wanneer uw opstal onderverzekerd is loopt u namelijk extra risico, want u krijgt minder schade uitgekeerd. Op het moment dat uw woning geheel afgebrand is, kan de woning dus niet worden herbouwd worden met de schade-uitkering. Oververzekering is het omgekeerde van onderverzekering. Wanneer uw opstal oververzekerd is, is de daadwerkelijke herbouwwaarde van uw woning lager dan de verzekerde herbouwwaarde. Oververzekering is zonde van het geld. Immers u betaalt teveel premie, maar u krijgt bij schade niets extra’s uitgekeerd. Het voorkomen van onderverzekering en oververzekering is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Met een herbouwwaarde meter kunt u eenvoudig nagaan of u onderverzekerd of oververzekerd bent. U kunt hier een herbouwwaardemeter downloaden die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.